Komfort zvyšující výkon a předvídavá bezpečnost.

Dopravní špička, dlouhé noční jízdy nebo neznámé silnice – Vaše nová třída A Vás výrazně podpoří zejména ve stresujících situacích. A to zásluhou koncepce, která každou jízdu ve voze Mercedes-Benz promění v bezpečnější a jedinečný zážitek: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Neboť čas, který strávíte za volantem, patří Vám. Čas pro relaxaci. Čas pro načerpání energie. Abyste svého cíle dosáhli bezpečně, ale také bez stresu.

Asistenční systémy a bezpečnost

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC[1]

Tento vysoce vyspělý systém již nebudete chtít postrádat především v kolonách nebo při dopravních zácpách. Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC Vám rozsáhle ulehčí práci a automaticky reguluje vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu.

Pokud jste se navíc rozhodli pro výbavu s aktivním parkovacím asistentem, poskytuje Vám aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC ještě více komfortu. Vaše vozidlo se v dopravní zácpě opět samostatně rozjede, pokud vozidlo předtím nestálo déle než 30 sekund.

Přizpůsobení rychlosti podle profilu trasy kromě toho výrazně rozšiřuje spektrum použití – obzvláště na silnicích 1. třídy. Pokud se vozidlo například blíží k zatáčce, snižuje systém předvídavě rychlost jízdy. To platí také pro křižovatky ve tvaru T, kruhové objezdy nebo mýtné brány – zde musíte rychlost navíc přizpůsobit situaci. Po projetí zatáčky a při dostatečné vzdálenosti od vozidla před Vámi: Vaše auto pak automaticky zrychlí na Vámi nastavenou rychlost.

Ještě více funkcí poskytuje inovativní systém při aktivovaném navádění na trase. Jede-li vozidlo například v pravém jízdním pruhu, zpomalí před příslušným výjezdem z dálnice. To samé platí pro křižovatky, na kterých je podle trasy v navigaci třeba odbočit, nebo před kterými aktivujete směrové světlo.

[1] Plánovaná dostupnost od 4. čtvrtletí 2018.

Třída A

Aktivní brzdový asistent

Aktivní brzdový asistent je za Vás neustále pozorný a zabraňuje těžkým nehodám způsobeným příliš krátkou vzdáleností nebo nepozorností. Systém pak varuje opticky a akusticky před hrozící kolizí. Pokud následně brzdíte příliš slabě, podpoří Vás brzdnou sílou přizpůsobenou situaci.

Pokud nereagujete, převezme reakci aktivní brzdový asistent a pokusí se nezávislým samostatným brzděním snížit takové množství energie, kolik je možné. To může zabránit nehodám, respektive alespoň zmírnit jejich závažnost. Také u stojících vozidel a chodců v příčném směru může systém zabrzdit až do rychlosti cca 60 km/h. Podle situace je tak až do rychlosti 50 km/h dokonce zabráněno kolizím.

Systém PRE-SAFE®

Systém PRE-SAFE® pro Vás využívá čas před hrozící nehodou. Množství opatření přitom snižuje vznikající zátěže. Inovativní zvuk vydávaný systémem PRE-SAFE® vytváří v reproduktorech šum a vyvolává ochranný reflex: Váš sluch přestává na krátkou dobu vnímat a chrání se tak před škodlivými hlasitými zvuky nárazu.

Pro zkrácení volné délky bezpečnostního pásu se v nebezpečných situacích díky systému PRE-SAFE® elektricky předepnou přední pásy. Tak je sníženo posunutí cestujících směrem dopředu při brzdění a smyku již před hrozící nehodou. V určitých případech se automaticky zavřou boční okna nebo panoramatická střecha. Navíc se sedadlo spolujezdce posune do polohy vhodnější pro případ nárazu. Celkově součásti systému PRE-SAFE® výrazně snižují riziko zranění.

Pro zvuk vydávaný systémem PRE-SAFE® vytváří speciální zvukový čip šum v reproduktorech. Připomíná mořský příboj nebo vodopád. Při aktivaci reflexu se drobný třmínkový sval v uchu krátce stáhne a utěsní přitom spojení mezi bubínkovou membránou a vnitřním uchem. Postačuje již únosná hlasitost srovnatelná s hladinou hluku silně frekventované silnice. Ale v nejlepším se nic nestane. Pak jsou funkce systému PRE-SAFE® opět připravené pro další nebezpečnou situaci a Vaši ochranu.

Aktivní asistent jízdy v pruzích

Pokud náhodně přejedete přerušovanou nebo plnou čáru, varuje Vás systém vibracemi volantu. U plné čáry, nebo pokud je jízdní pruh za přerušovanou čarou rozpoznán jako obsazený, zasáhne asistent navíc jednostranným brzděním.

Tato úprava kurzu zabraňuje nehodám. Pokud sami aktivně řídíte, brzdíte nebo zrychlíte, systém nezasáhne. Vy jako řidič máte stále kontrolu nad Vaším vozidlem.

Třída A

Asistent sledování mrtvého úhlu

Asistent sledování mrtvého úhlu za Vás udržuje přehled při změně jízdního pruhu a rozpozná objekty v mrtvém úhlu vozidla. Tím lze zabránit kolizím například na silnicích s více pruhy nebo na dálnicích. Při stání další tři minuty: pokud asistent v nebezpečném prostoru rozpozná dvoustopé vozidlo nebo chodce, varuje opticky a akusticky.

Zviditelnění zdrojů nebezpečí v silničním provozu – dva radarové snímače sledují oblast takzvaného mrtvého úhlu. Pokud systém zaznamená jiného účastníka provozu v této oblasti, rozsvítí se v příslušném vnějším zpětném zrcátku červený trojúhelník. Pokud přehlédnete toto upozornění a zapnete ukazatel směru jízdy: začne blikat varovná kontrolka a navíc dojde k akustickému varování.

Třída A

Asistent sledování dopravních značek

Kamera a navigační údaje mají vždy přehled o platné rychlosti – tak ani Vy neztratíte v houštině značek povědomí o aktuálním platném omezení rychlosti. Protože Vás systém neustále informuje, klesá riziko překročení rychlosti. To je nejen komfortní, ale tak je také zvýšena bezpečnost v každodenní silniční dopravě.

Asistent sledování dopravních značek ukazuje mimo jiné omezující doplňková značení, jako údaj o omezení rychlosti za mokra – při zapnutých stěračích systém dokonce varuje. Pokud asistent rozpozná omezení rychlosti, lze je stisknutím tlačítka na volantu převzít pro vozidlo. V kombinaci s aktivním asistentem rychlostního omezení je možné automaticky převzít rozpoznanou rychlost a upravit aktuální rychlost jízdy. Zákazy předjíždění a jejich ukončení pro aktuální úsek trasy si můžete také přečíst ve sdruženém přístroji resp. na media displeji. Asistent sledování dopravních značek rozpozná také zákazy vjezdu, jako na dálnicích. Pak Vás vyzve optickými a akustickými signály ke změně směru jízdy.

Další výhodou pro bezpečnost je kombinace s kamerovými a radarovými systémy sady jízdních asistentů. V tomto případě varuje asistent dokonce před osobami v příčném směru na přechodu pro chodce.

Třída A

Head-up displej

Vaše ničím nerušená pozornost zůstává na vozovce a zaměřená na aktuální dopravní situaci, protože head-up displej promítá důležité informace přímo do Vašeho zorného pole. Vaše oči se méně unaví, protože nemusí neustále přecházet mezi hleděním do blízka a do dálky. Jasná výhoda pro Vaši koncentraci.

Virtuální obraz o velikosti cca 24 x 8 centimetrů vypadá, jakoby se vznášel ve vzdálenosti asi 2,5 metru nad kapotou motoru. Můžete variabilně přizpůsobit jeho výšku a polohu dokonce uložit v paměťové funkci sedadel.

Třída A

Podvozek

Komfortní podvozek

Vychutnejte si komfort na dlouhých etapách na dálnicích, zatímco do zatáček můžete vjíždět se sportovním elánem. Vyvážený komfortní podvozek nabízí přesvědčivou směsici zajímavých rezerv u odpružení s velmi dobrou jízdní stabilitou. Díky tomu je jízda bezpečná a zprostředkovává přitom velkou dávku radosti z jízdy.

Třída A

DYNAMIC SELECT

Jeďte jednoduše tak, jak si přejete. DYNAMIC SELECT poskytuje na stisknutí tlačítka různé jízdní programy, které nastaví například motor, převodovku, podvozek nebo řízení. S režimem Sport cestujete se zdůrazněnou dynamikou, se základním programem Comfort velmi vyváženě. Program ECO oproti tomu sází na nejvyšší účinnost, šetří palivo a peníze.

Jízdní program ECO Vás podpoří obzvláště rozsáhle, pokud chcete zamezit emisím CO2. Vyhřívání sedadla a klimatizování pracují v tomto nastavení se sníženým výkonem a šetří tak cennou energii. S programem Individual si zvolíte jednotlivé parametry zcela samostatně. Tak můžete například nastavit pohon jako sportovní a zároveň dimenzovat podvozek jako komfortní.

Třída A

Parkování

Paket parkování

S touto sadou zvládnete i úzká parkovací místa. Komfortní: aktivní parkovací asistent za Vás vyhledá vhodné parkovací místo a následně asistuje při přesném parkování. Více klidu je také heslem pro zpětnou kameru pro couvání, která díky přehledu za vozidlem zabrání drahému poškození plechů.

Součásti

  • Aktivní parkovací asistent s optickým a akustickým varováním před rozpoznanými překážkami, zobrazením nalezených parkovacích míst ve sdruženém přístroji, asistuje při parkování a odjezdu z podélných a příčných parkovacích míst
  • Ultrazvukové senzory: umístěné v předním a zadním nárazníku
  • Zpětná kamera pro couvání ve víku zavazadlového prostoru: zobrazení na media displeji se schematickým znázorněním a naváděcími křivkami

Třída A

Sada pro parkování s kamerou 360°

Zaparkujte pohodlně. Dvojice sestávající z aktivního parkovacího asistenta a kamery 360° Vás podporuje již při vyhledávání parkovacího místa a také při parkování, odjezdu z parkovacího místa a manévrování. Zaujme především náhledem celého okolí díky kameře 360° včetně virtuálního pohledu z ptačí perspektivy.

Součásti

  • Aktivní parkovací asistent s optickým a akustickým varováním před rozpoznanými překážkami, zobrazení nalezených parkovacích míst ve sdruženém přístroji, komfortní parkování a odjezd z podélných a příčných parkovacích míst
  • Kamera 360° se čtyřmi propojenými kamerami s krátkým dosahem v masce chladiče, v odjišťovací rukojeti víka zavazadlového prostoru a také v tělesech vnějších zpětných zrcátek pro znázornění všech čtyř stran vozidla a vizualizaci vozidla a okolí z ptačí perspektivy na media displeji
  • Znázornění překážek, které se nachází pod linií oken, například obrubníků
  • Možnost volby různých náhledů pro nejlepší možný výhled při různých parkovacích manévrech a pojíždění
  • Ultrazvukové senzory: umístěné v předním a zadním nárazníku
  • Tlačítko se stavovou diodou LED pro aktivního parkovacího asistenta vč. systému PARKTRONIC

Osvětlení a výhled z vozidla

Světlomety MULTIBEAM LED

Světlomety MULTIBEAM LED vypočítají během tisíciny sekundy ideální světelný obraz a osvětlí vozovku precizně a jasně. Tak rozpoznáte nebezpečí ještě rychleji. Špičkový světelný výkon bez oslnění ostatních vozidel: také to zvyšuje bezpečnost. Navíc je barva osvětlení podobná dennímu světlu šetrná k Vašim očím a udržuje koncentraci.

„Obsažený“ asistent adaptivních dálkových světel Plus přitom jednotlivě vypíná 18 diod LED světlometu. Tak nedochází k oslnění protijedoucích vozidel nebo vozidel jedoucích vpředu kuželem světla. Dálková světla tak mohou plně použít svůj velký světelný dosah.

Pomalé tempo v obcích aktivuje městské osvětlení. Rozptýlí světlo z diod LED obzvláště široce do obou stran: zviditelní tak chodníky nebo výjezdy, do kterých není dobře vidět. V další jízdní situaci vytváří světlomety MULTIBEAM LED rovněž rozšířenou světelnou plochu: světlo pro odbočování s funkcí pro osvětlení křižovatky se zapne již před vjezdem do křižovatky nebo na kruhový objezd – s širokým kuželem světla doleva a doprava.

Třída A

Asistent adaptivních dálkových světel

Pomocí ovládání aktivujete systém a využijete výhody velkého sklonu světlometů. Vždy, když asistent adaptivních dálkových světel neregistruje žádná vozidla vpředu nebo protijedoucí vozidla, zapne dálková světla. Tak můžete lépe sledovat vozovku nebo rozpoznat nebezpečí. A navíc: nemusíte neustále sami přepínat na potkávací světla.

Třída A