Příspěvek na nový BabyBox

Dopis s žádostí o příspěvek na BabyBox »

Charita má zdarma zapůjčené nákladní vozidlo

Dlouholetá spolupráce s olomouckou Charitou vyústila na konci dubna předáním nákladního vozu Fuso Canter. Vzhledem k tomu, že Arcidiecézní Charita potřebuje převážet značné množství materiálů, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, postelí, humanitární pomoc do zahraničí, nabídku využívání vozidla Fuso arcibiskup Msgr. Graubner, sekretář pan Petr Gatnar s nadšením přijali. Ředitel Charity pan Václav Keprt poděkoval zejména našemu prodejci panu Nohlovi, od kterého tato nabídka vzešla. Pan ředitel Keprt doplnil: "Tato pomoc se nám bude hodit, protože při našich omezených finančních možnostech bychom na takové vozidlo nesehnali prostředky". Předávání vozu proběhlo za účasti vedení naší společnosti pánů Gerharda Sulzbachera a Mariana Raucha, a vedení Charity Msgr. Graubnera, pana Keprta a pana Gatnara.

Charita má zdarma zapůjčené nákladní vozidlo
Charita má zdarma zapůjčené nákladní vozidlo
Předávání vozu
Předávání vozu
Předávání vozu
Předávání vozu

Dar oblastnímu spolku ČČK Olomouc

Oblastní spolek ČČK Olomouc vyslovil poděkování za dar, který naše společnost CENTRUM Moravia, spol. s r.o. poskytla do slosování na XXXII. Společenském večeru pro bezpříspěvkové dárce krve.

Poděkování ČČK Olomouc