Na cestě k autonomní jízdě bez nehod.

Jak inteligentní může v současnosti být motorové vozidlo? Početné snímače, kamery a asistenční systémy jsou schopné zaznamenávat a vyhodnocovat komplexní jízdní situace, a proto mohou podporovat řidiče, nebo dokonce provádět autonomní zásahy. Tím je usnadněna práce řidiči a sníženo, nebo dokonce zcela eliminováno nebezpečí spojené s kritickými jízdními situacemi. Toto bezprecedentní navýšení bezpečnosti přináší systém Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Ale inteligentní, pokrokové jízdní systémy umožňují a přinášejí ještě mnohem více: zejména komplexní interakci a propojení člověka, vozidla a okolního světa. V současné době je již možné zaparkovat novou třídu E pomocí dálkového ovládání na smartphonu, ovládat řadu systémů fascinujícím a intuitivním způsobem pouze pohyby prstů nebo hlasem nebo osvětlit Vaše zorné pole zcela novým způsobem díky inovativním technologiím LED.

Objevte celý nový svět Mercedes-Benz Intelligent Drive. Budete ohromeni a my budeme pokračovat v našem úsilí vyvíjet ještě komfortnější a především bezpečnější vozidla.

Dostupnost výbavy závisí na zvoleném motoru a konfiguraci. Podrobnosti najdete v informacích o výbavě každého jednotlivého modelu.

Jízdní asistenční systémy a bezpečnost

Asistent udržování odstupu DISTRONIC s automatickou regulací rychlosti a odstupu (příplatková výbava)

Asistent udržování odstupu DISTRONIC automaticky reguluje vzdálenost a rychlost. Pomáhá řidiči při jízdě v hustém provozu na rychlostních komunikacích a dálnicích a velmi užitečný je zejména v provozu stop-and-go.

Řízení na dlouhých cestách a neustálá koncentrace unaví každého řidiče. Tuto námahu může řidiči ulehčit nová technologie. Asistent udržování odstupu DISTRONIC od 20 km/h automaticky udržuje přednastavenou rychlost a bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu.

Systém pracuje v rychlostním rozsahu od 0 do 200 km/h a lze ho aktivovat u stojícího vozidla a bez vozidla jedoucího vpředu. Díky informacím z radarových snímačů může řidič reagovat s dostatečným předstihem na vozidlo, které zkříží jeho dráhu nebo jede před ním. Pro automatické zpomalení může být použito až 50 % maximálního brzdného výkonu vozidla. V situacích, které vyžadují vyšší hodnoty zpomalení, je řidič varován opticky a akusticky.

ADAPTIVE BRAKE s asistentem rozjezdu do kopce, přípravou brzd a vysoušením brzd za mokra

Brzdová soustava navyšuje jízdní komfort a bezpečnost. Na jedné straně pomáhá provádět kritické brzdné manévry pomocí základní funkce protiblokovacího systému brzd ABS a na straně druhé usnadňuje prostřednictvím komfortních funkcí zvládání každodenních jízdních situací.

Pomoc rozjezdu do kopce zabraňuje couvnutí vozidla během přemisťování nohy z brzdy na pedál akcelerace.

ADAPTIVE BRAKE Vám pomůže značně zkrátit brzdnou dráhu v nebezpečných situacích: funkce "příprava" zajistí, aby byly brzdové destičky v kontaktu s brzdovými kotouči ihned po uvolnění pedálu akcelerace. A funkce "vysoušení brzd za mokra" automaticky odstraňuje vodní film z brzdových kotoučů, čímž se zkrátí reakce brzd.

Aktivní asistent sledování mrtvého úhlu (příplatková výbava)

Systém umožňuje detekovat jedno z největších nebezpečí silničního provozu: vozidla ve Vašem mrtvém úhlu. Aktivní asistent sledování mrtvého úhlu může varovat před bočním nárazem a upravit směr vozidla tak, aby se vyhnulo akutnímu nebezpečí kolize.

Aktivní asistent sledování mrtvého úhlu může podpořit řidiče při přejíždění víceproudých komunikací ve městech, na větších silnicích i na rychlostních komunikacích. Ve městě rovněž detekuje cyklisty. Aktivní asistent sledování mrtvého úhlu rozlišuje mezi zónou varování a zónou kolize.

Pokud systém ve snímané oblasti detekuje vozidlo, rozsvítí v první etapě varování červený výstražný trojúhelník v příslušném vnějším zpětném zrcátku. Pokud bylo v nebezpečné oblasti detekováno vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo, začne ve druhé etapě varování červený trojúhelník blikat a zazní výstražný signál. Při akutním nebezpečí kolize zahájí systém automaticky brzdný zásah odpovídající jízdní situaci a trvající do té doby, než řidič převezme kontrolu nad vozidlem.

Aktivní asistent sledování mrtvého úhlu je součástí sady asistentů jízdy v pruzích.

Aktivní brzdový asistent s funkcí pro osvětlení křižovatky (příplatková výbava)

Systém může varovat před nebezpečím nehody, podporovat řidiče pomocí nouzového brzdění a v případě potřeby automaticky vozidlo zabrzdit. Rozpoznává vozidla vpředu, která jedou pomaleji, zastavují nebo stojí, a také vozidla přijíždějící na křižovatku, vozidla na konci dopravní kolony a chodce v nebezpečné oblasti.

Funkce výstrahy odstupu vozidel a varování před nárazem aktivního brzdového asistenta s funkcí pro osvětlení křižovatky získává údaje z radarového snímače umístěného v masce chladiče a ze stereokamery instalované za čelním oknem. Tato zařízení neustále monitorují vzdálenost od vozidel, která jedou a křižují trasu před Vaším vozidlem, od stojících překážek a přecházejících chodců.

Pokud je rozpoznána nebezpečná situace, vypočítá funkce podpory brzdění brzdný tlak potřebný v této situaci pro zabránění zadního nárazu. Při silném brzdění se automaticky navýší brzdný tlak na požadovanou úroveň. Pokud řidič na optické a akustické varování nereaguje brzděním nebo manévrováním, může systém automaticky spustit nezávislé brzdění.

Asistent sledování bdělosti

Osvěžující spánek je pro práci efektivní, avšak mikrospánek za volantem může mít fatální následky a je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Proto je nová třída E vybavena asistentem sledování bdělosti, který může výše uvedenému zabránit.

Tento systém může zvýšit bezpečnost jízdy zejména při dlouhých cestách a při jízdě v noci. Rozpozná-li na základě předem určeného profilu chování řidiče typické známky únavy a nepozornosti, může ho varovat vizuálně a akusticky před hrozícím mikrospánkem.

Je aktivní v rychlostním rozsahu od 60 do 200 km/h: jeho snímače neustále monitorují Váš styl jízdy a na jeho základě vytvářejí individuální jízdní profil. Pokud dojde k odchylkám od tohoto jízdního profilu, bude Vám doporučena přestávka.

Brzdový asistent BAS

Většina řidičů při nouzovém brzdění nesešlápne brzdový pedál takovou silou, aby to vedlo k zastavení vozidla. Systém je schopný rozpoznat nouzové brzdění řidičem, během zlomku sekundy zvýšit brzdný tlak a zkrátit tak brzdnou dráhu. Za tím účelem monitoruje funkce brzdového asistenta rychlost sešlápnutí brzdového pedálu.

DRIVE PILOT (příplatková výbava)

Při jízdě po městě, mimo město i po dálnici reguluje DRIVE PILOT vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu, rychlost a podporuje při řízení. Ulehčuje práci řidiči zejména na dlouhých cestách nebo při jízdě v hustém provozu.

S funkcí DRIVE PILOT je Mercedes-Benz opět o krok blíže k autonomní jízdě. DRIVE PILOT je schopný automaticky udržovat správnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu a může ho následovat až do rychlosti 210 km/h. Řidiči je tak usnadněna práce, protože nemusí při běžné jízdě brzdit ani přidávat plyn a je podporován při řízení dokonce i v zatáčkách. Za tím účelem využívá DRIVE PILOT celou řadu inovací. Mezi jeho hlavní součásti patří asistent řízení, asistent udržování odstupu a asistent rychlostního omezení.

Asistent řízení využívá pro směrovou regulaci vozidla vodorovné dopravní značení a vozidla jedoucí vpředu. Je schopný sledovat obojí jak při plynulém provozu na vozovkách s více pruhy, tak i na silnicích bez viditelného vyznačení jízdních pruhů. Jednou z jeho funkcí je aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu. Jakmile řidič zahájí změnu jízdního pruhu, může aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu řidiče podpořit momentem řízení. Aktivní asistent nouzového zastavení se aktivuje, když řidič nereaguje na opakovaná varování výstražné funkce, aby umístil ruce zpět na volant. Asistent zabrzdí vozidlo do úplného zastavení bez změny jízdního pruhu.

Asistent udržování odstupu DISTRONIC reguluje vzdálenost od vozidel jedoucích vpředu až do rychlosti 210 km/h. Řidič může nastavit požadovanou rychlost v rozmezí od 20 km/h do 210 km/h. Při nízkých rychlostech může systém reagovat i na stojící vozidla. Pokud bylo vozidlo zcela zastaveno asistentem udržování odstupu DISTRONIC, může být do 30 sekund znovu uvedeno do pohybu bez potřeby zásahu řidiče (pouze v kombinaci s příplatkovým parkovacím asistentem).

Asistent rychlostního omezení (pouze v kombinaci s multimediálním systémem COMAND Online dostupným za příplatek) může automaticky převzít rozpoznaná rychlostní omezení jako požadovanou rychlost pro asistenta udržování odstupu DISTRONIC. Tím se značně zvyšuje jízdní komfort, protože není nutné neustále upravovat Tempomat v souladu s měnícím se rychlostním omezením a rychlost vozidla je automaticky upravena vždy při vjezdu do obce.

DRIVE PILOT je součástí sady asistentů jízdy v pruzích.

Elektronický stabilizační systém ESPR s asistentem při bočním větru

V kritických situacích může elektronický stabilizační systém ESPR zabránit smyku vozidla cíleným přibrzděním jednotlivých kol. Systém značným způsobem přispívá ke zmírnění bočního vychýlení vozidla při silných nárazech bočního větru.

PRE-SAFER Impuls, preventivní ochrana v případě boční kolize (příplatková výbava)

Systém PRE-SAFER Impuls je nový a jedinečný: může připravit cestující vpředu na boční náraz posunutím jejich sedadel a snížit tak nebezpečí zranění.

Pokud je detekován hrozící boční náraz, jsou řidič a spolujezdec posunuti lehce ke středu vozidla. Tento pohyb zajišťují vzduchové komory v bočnicích opěradel, které se aktivují pyrotechnicky.

Pokud snímače vozidla rozpoznají, že je kolize nevyhnutelná, vzduchové komory se během zlomku sekundy naplní a zatlačí cestující ke středu vozidla, čímž se zvětší vzdálenost ode dveří. Současně je snížen rozdíl rychlostí mezi vozidlem a cestujícím, a tím následný kontakt cestujícího s obložením dveří.

PRE-SAFER PLUS (příplatková výbava)

Pokud hrozí náraz zezadu, může toto rozšíření systému PRE-SAFER zahájit preventivní opatření na ochranu cestujících. Mezi tato opatření patří varování vozidel jedoucích za Vámi a zablokování brzd vozidla.

Aby do havarovaného vozu nenarazilo další, sledují radarové snímače v zadním nárazníku automobily přijíždějící zezadu. Při rozpoznání nebezpečné situace varuje systém řidiče vozidla jedoucího za Vámi blikajícími varovnými světly. Systém rovněž zahájí preventivní opatření na ochranu cestujících jako reverzibilní předepnutí bezpečnostních pásů.

Pokud vozidlo stojí, systém PRE-SAFER PLUS ho může při kolizi udržet na místě aktivací brzdy. Je omezen pohyb vozidla vpřed, a tím sníženo riziko zranění krční páteře. Silné brzdění může pomoci zabránit sekundárním kolizím například s vozidlem vpředu, ale i s chodci nebo jinými účastníky silničního provozu.

Systém preventivní ochrany cestujících PRE-SAFER

Tento systém je schopný identifikovat kritické jízdní situace a v případě hrozící nehody zahájit preventivní opatření na ochranu cestujících. Mezi tato opatření patří např. reverzibilní napnutí bezpečnostních pásů nebo nejnověji funkce PRE-SAFER Sound.

Mercedes-Benz nastavuje standardy v preventivní ochraně cestujících již řadu let. Nejnovější funkce systému PRE-SAFER: PRE-SAFER Sound, takzvaná biomechanická ochrana sluchu. Pokud systém identifikuje nebezpečnou situaci, zazní ze zvukového zařízení ve vozidle krátký šum. Tím se ve vnitřním uchu spustí reflex: středoušní sval se stáhne a krátkodobě přeruší spojení bubínku s vnitřním uchem. Díky tomu je vnitřní ucho připraveno na nastávající situaci a lépe chráněno před vysokými akustickými tlaky.

Systém PRE-SAFER může spustit řadu dalších preventivních opatření: předepnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce, zavření bočních oken a panoramatického posuvného střešního okna v případě hrozícího převrácení vozidla. V závislosti na specifikaci vozidla může být sedadlo spolujezdce posunuto do vhodnější polohy pro náraz, bočnice ortopedického sedadla se pro pevnější oporu naplní vzduchem a boční okna a posuvné střešní okno se zavřou.

Sada asistentů jízdy v pruzích (příplatková výbava)

Asistent sledování mrtvého úhlu a aktivní asistent jízdy v pruzích mohou varovat řidiče opticky a akusticky před vozidly v mrtvém úhlu nebo při neúmyslném opuštění jízdního pruhu. Aktivní asistent jízdy v pruzích může pomoci zabránit kolizím pomocí brzdění.

Jedno z největších nebezpečí silničního provozu představují vozidla v takzvaném mrtvém úhlu. Tato vozidla detekuje asistent sledování mrtvého úhlu využívající radarové snímače. Pokud je v mrtvém úhlu detekováno vozidlo, rozsvítí se ve vnějším zpětném zrcátku červený trojúhelník. Pokud si řidič varování nevšimne a indikuje změnu směru jízdy, začne blikat varovná kontrolka a zazní výstražný signál. Systém je aktivní v rychlostním rozsahu od 10 do 250 km/h.

Aktivní asistent jízdy v pruzích může rozpoznat neúmyslné opuštění jízdního pruhu při rychlosti od 60 do 200 km/h a včas varovat řidiče prostřednictvím vibrací volantu. Pokud řidič na varování nereaguje, může systém pomoci vrátit vozidlo do správného jízdní pruhu selektivním přibrzděním jednotlivých kol.

K dispozici pouze v kombinaci se sadou zrcátek.

Asistent sledování mrtvého úhlu (příplatková výbava)

Systém umožňuje detekovat jedno z největších nebezpečí silničního provozu: vozidla ve Vašem mrtvém úhlu. Asistent sledování mrtvého úhlu může varovat před nebezpečím boční kolize při jízdě po dálnici i ve městě.

Asistent sledování mrtvého úhlu může podpořit řidiče při přejíždění víceproudých komunikací ve městech, na větších silnicích i na rychlostních komunikacích. Ve městě rovněž detekuje cyklisty. Systém usnadňuje práci řidiči, protože ho upozorňuje na vozidla rozpoznaná v mrtvém úhlu.

Pokud systém ve snímané oblasti detekuje vozidlo, rozsvítí v první etapě varování červený výstražný trojúhelník v příslušném vnějším zpětném zrcátku. Pokud bylo v nebezpečné oblasti detekováno vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo, začne ve druhé etapě varování červený trojúhelník blikat a zazní výstražný signál.

Asistent sledování mrtvého úhlu lze aktivovat pomocí multimediálního systému. Kromě červených varovných trojúhelníků ve vnějších zpětných zrcátkách se varování systému zobrazují také na multimediálním displeji.

Asistent dopravního značení (příplatková výbava)

Systém je schopný identifikovat rychlostní omezení, zákaz vjezdu a zákaz předjíždění a konce těchto omezení a zobrazit je ve sdruženém přístroji. Pokud existuje příslušné dopravní značení, vydá systém při vjezdu do jednosměrné ulice v opačném směru jízdy optické a akustické varování.

Řidič je efektivně podporován při dodržování pravidel silničního provozu, čímž se zvyšuje bezpečnost. To platí zejména na dlouhých, monotónních úsecích s častými změnami značek, v místech, kde probíhají práce na silnici, a na neznámých cestách. Asistent dopravního značení zobrazuje všechny detekované dopravní značky v reálném čase.

Obrazy zaznamenané kamerou umístěnou za čelním oknem jsou během zlomku sekundy porovnány se značkami uloženými v systému a také s údaji v navigaci.

Asistent dopravního značení je součástí multimediálního systému COMAND Online.

Parkování

Kamera 360° (příplatková výbava)

Tento systém umožňuje parkování a manévrování s realistickým výhledem do všech stran díky čtyřem propojeným kamerám. Vozidlo a jeho okolí lze zobrazit na displeji z ptačí perspektivy, řidič vidí i překážky pod úrovní oken.

Kamera 360° se skládá ze čtyř kamer: jedné vpředu, dvou po stranách a jedné vzadu. Kamery monitorují oblast okolo vozidla do vzdálenosti cca tří metrů. Při parkování jsou navíc zobrazeny naváděcí křivky a možný je také speciální náhled pro manévrování s přívěsem.

Kamera 360° se aktivuje po zařazení zpátečky, stisknutím tlačítka nebo prostřednictvím menu v headunit. Zadní kamera je chráněna proti znečištění elektricky ovládaným krytem, abyste měli při parkování vždy optimální výhled.

Kamera 360° je součástí sady pro parkování.

Parkovací asistent včetně systému PARKTRONIC a zpětné kamery (příplatková výbava)

Parkovací asistent se systémem PARKTRONIC a zpětnou kamerou usnadňuje hledání parkovacího místa (pro podélné i příčné parkování) a následné zaparkování. Automaticky manévruje vozidlo na parkovací místo a v případě rozpoznání překážky je schopný řídit a brzdit.

Parkovací asistent je schopný najít parkovací místo (pro podélné i příčné zaparkování) na obou stranách vozovky až do rychlosti 35 km/h. Jakmile systém najde vhodné parkovací místo, může řidič vozidlo zastavit, zařadit zpátečku a aktivovat pomoc při parkování. Parkovací asistent proces dokončí po maximálně dvanácti manévrech. Je samozřejmě možné do procesu kdykoliv zasáhnout.

Pokud není parkovací asistent používán pro parkování a vyjíždění z parkovacího místa, monitoruje PARKTRONIC přední a zadní část vozidla, a pokud je to možné, i boky vozidla. Pokud detekuje nebezpečí kolize, varuje řidiče. Systém je aktivní do rychlosti 10 km/h. Po zařazení zpátečky se rovněž aktivuje zpětná kamera, která na displeji headunit zobrazuje prostor přímo za vozidlem. Na displeji jsou zobrazovány také informace parkovacího asistenta PARKTRONIC.

Pokud systém upozorňující na pohyblivé překážky při couvání (Rear Cross Traffic Alert) detekuje vozidlo v příčném směru, je schopný vydat varování nebo automaticky zahájit nouzové brzdění. Informace parkovacího asistenta, zpětné kamery a systému PARKTRONIC jsou přehledně zobrazovány na displeji headunit.

Dálkový parkovací asistent, příprava pro používání funkce parkování na dálku pomocí smartphonu v kombinaci s příslušnou aplikací (příplatková výbava)

Parkování nikdy nebylo snazší. Vůz nové třídy E parkuje prakticky sám. Stačí vystoupit z vozidla a navádět ho na úzké parkovací místo prostřednictvím smartphonu. To je možné s aplikací dálkového parkovacího asistenta. Stejně pohodlně může vozidlo z úzkého parkovacího místa nebo z garáže zase vyjet.

Vychutnejte si maximální svobodu pohybu. Díky dálkovému parkovacímu asistentu můžete vystoupit z vozidla dříve, než ho zaparkujete. Úzká parkovací místa nebudou pro Vás a Váš nový vůz třídy E žádný problém. Pro nakládku a vykládku máte tolik prostoru, kolik potřebujete, aniž byste přišli do kontaktu s ostatními vozidly.

S dálkovým parkovacím asistentem je parkování jednoduché a plně ve Vašich rukou - jako volant slouží Váš smartphone. Příslušnou aplikaci (pro iOS) si můžete stáhnout zdarma v App Store.

Vezměte prosím na vědomí, že dálkový parkovací asistent je nutné aktivovat na portálu Mercedes me.

K dispozici pouze v kombinaci s převodovkou 9G-TRONIC nebo systémem KEYLESS-GO. Dálkový parkovací asistent je součástí sady pro parkování.

Zpětná kamera s dynamickými naváděcími křivkami na displeji (příplatková výbava)

Parkování a manévrování při couvání je značně jednodušší a bezpečnější díky zpětné kameře. Aktivuje se automaticky po zařazení zpátečky a na displeji zobrazuje oblast za vozidlem (pomocí dynamických naváděcích křivek).

Velikost prostoru za vozidlem jste dříve pouze odhadovali. Nová třída E Vám ho ukáže pomocí zpětné kamery integrované do madla víka zavazadlového prostoru. Systém Vám zobrazí nejen prostor za vozidlem, nýbrž i dynamické naváděcí křivky, které Vám ukážou potřebný úhel natočení kol, šířku Vašeho vozidla a jeho vzdálenost od případných překážek. Manévrování je tak jednodušší. Systém navíc nabízí speciální zobrazení, která pomáhají při připojování přívěsu.

Konektivita

Dotykové ovládání

Novým prvkem dostupným v nové třídě E je dotykové ovládání (známém také jako OFN = Optical Finger Navigation) na levé a pravé straně multifunkčního volantu. Dotykové ovládání umožňuje moderní a intuitivní obsluhu sdruženého přístroje a headunit horizontálními a vertikálními pohyby prstů.

Touchpad s ovladačem pro komfortní ovládání multimediálního systému (příplatková výbava)

Touchpad umožňuje intuitivní ovládání funkcí multimediálního systému pohyby jednoho nebo dvou prstů. Doplňuje funkci ovládání hlasem a ovladač a je integrován do loketní opěrky.

COMAND Online (příplatková výbava)

Systém COMAND Online nenechá nesplněna žádná přání týkající se multimédií, navigace a komunikace. Informace se zobrazují na barevném displeji o úhlopříčce 31,2 cm s vysokým rozlišením. Navigace na pevném disku Vás rychle navede do Vašeho cíle pomocí dopravních informací v reálném čase "Live Traffic Information".

Přehled funkcí a výbav:

  • Ovládání prostřednictvím ovladače pro vozidla s manuální převodovkou nebo touchpadu pro vozidla s automatickou převodovkou, systému ovládání hlasem LINGUATRONIC, tlačítek a dotykového ovládání na pravé a levé straně volantu nebo tlačítek ve středové konzole
  • Neomezené používání aplikací Mercedes-Benz za jízdy
  • Displej s vysokým rozlišením a úhlopříčkou 31,2 cm
  • Mercedes me s navigačními službami jako integrování aktuálních cen pohonných hmot do navigační mapy, aktualizace mapových údajů online, Car-to-X Communication a služby concierge včetně nastavení a sledování vozidla a také základní služby se systémem nouzového volání Mercedes-Benz
  • Multimediální systém s možností připojení k internetu
  • Rychlá navigace na pevném disku se zobrazením mapy ve formátu 3D a dynamickým naváděním k cíli na základě dopravních informací v reálném čase "Live Traffic Information"
  • Integrace smartphonu prostřednictvím Android Auto nebo Apple CarPlayT, Media Interface, rozhraní USB a BluetoothR a slot na SDHC karty
  • Hotspot WLAN/WiFi pro připojení až tří mobilních koncových zařízení

Osvětlení a výhled

Adaptivní brzdová světla, blikající

Každý řidič to zná - po maximálním brzdění směřuje Váš první pohled do zpětného zrcátka, abyste zkontrolovali, zda jsou řidiči za Vámi schopni zareagovat včas. Blikající brzdová světla mohou v nouzových situacích pomoci významným způsobem zkrátit dobu reakce řidičů jedoucích za Vámi.

Adaptivní brzdová světla LED tak značně přispívají k prevenci nehod najetím zezadu. Aktivují se při rychlosti vyšší než 50 km/h, pokud brzdový asistent BAS rozpoznal situaci nouzového brzdění, nebo když brzdný tlak přesáhne 75 procent maxima. Pokud musí vozidlo zastavit při rychlosti vyšší než 70 km/h, aktivují se automaticky varovná světla.

Automatické řízení světel

V závislosti na okolních světelných podmínkách automatické řízení světel automaticky zapne nebo vypne potkávací světla. Systém může zvýšit bezpečnost jízdy a usnadnit práci řidiči zejména v rychle se měnících světelných podmínkách, např. při vjíždění do tunelu nebo ve vícepodlažním parkovacím domě.

Halogenové světlomety s denním svícením LED

Halogenové světlomety využívající technologii odrazu nabízí vysokou úroveň intenzity světla a dlouhou životnost. Denní svícení LED je integrováno do světlometů.

Světlomety LED High Performance s integrovanými světly pro denní svícení a funkcí mlhových světel (příplatková výbava)

Světlomety LED High Performance nejsou jen výrazných vizuálním prvkem: přináší zcela novou kvalitu osvětlení v noci. Široký rozptyl světla blížící se kvalitě denního světla a samozřejmě nízká spotřeba energie z nich činí revoluční řešení v oblasti technologie světel pro automobily.

Kromě svého výrazného vzhledu navyšují světlomety LED High Performance bezpečnost při jízdě v noci díky širokému rozptylu světla, barvě blížící se dennímu světlu a nízké spotřebě energie. Dvoubarevná zadní světla s technologií LED propůjčují vozidlu výrazný vzhled a zlepšují jeho viditelnost.

Světlomety MULTIBEAM LED s 84 samostatně ovládanými LED diodami a asistentem adaptivních dálkových světel Plus (příplatková výbava)

Asistent adaptivních dálkových světel umožňuje velmi rychlé a přesné seřízení světlometů v souladu s vlastnostmi vozovky a dopravními podmínkami. Světlo lze prostřednictvím samostatně ovládaných LED diod nasměrovat tam, kde je potřeba. Tato technologie představuje nové měřítko v oblasti designu i funkčnosti.

Asistent adaptivních dálkových světel umožňuje velmi rychlé a přesné seřízení světlometů v souladu s vlastnostmi vozovky a dopravními podmínkami. 84 samostatně ovládaných LED diod optimálně osvětluje vozovku. Celkem čtyři řídicí jednotky vypočítávají stokrát za sekundu ideální rozptyl světla na základě informací z kamery umístěné za čelním oknem.

V režimu dálkových světel umožňuje asistent adaptivních dálkových světel Plus trvalé osvětlení velké části vozovky před Vámi bez oslnění ostatních účastníků provozu. V případě protijedoucích vozidel nebo vozidel jedoucích vpředu se částečně vypnou LED diody v modulech dálkových světel a vytvoří se světelné schéma ve tvaru písmene U. Ostatní části vozovky jsou i nadále osvětleny dálkovými světly (částečná dálková světa). Pokud systém detekuje dálnici, je zvolen příslušný rozptyl dálkových světel. Nastavení dálkových světel pro jízdu po dálnici snižuje riziko osvětlení protijedoucích nákladních vozidel.

Mezi další režimy svícení patří osvětlení běžné silnice, světla pro jízdu po dálnici, aktivní adaptivní světlomety, rozšířená mlhová světla a uvítací osvětlení. Vítejte v nové třídě E.