Nejlepším spojením není vždy vozovka.

Mobilita při jízdě. Dnes se pohybujeme různě, jsme stále on-line a neustále v dosahu. Žijeme digitálně. A automobily? Dlouho byly v tomto ohledu daleko za námi. Služba Mercedes „connect me“ je síťové propojení vozu a řidiče – a mnohem víc: vůz se stává součástí vašeho osobního životního prostředí. Pro větší komfort a dobrý pocit trvalého připojení i na cestě.

Live Traffic Information – aktuální informace o provozu

Informace o provozu Live Traffic Information vás dostanou do cíle rychleji! Tato on-line služba vám umožňuje přijímat aktuální a vysoce přesné dopravní informace pro optimalizovanou dynamickou navigaci a přesnější výpočty času příjezdu. Přenos dat se uskutečňuje pomocí komunikačního modulu a připojení k rychlému mobilnímu internetu. Služba Live Traffic Information je součástí multimediálního systému COMAND Online na základě první registrace vozu. Služba se aktivuje na tři roky a za poplatek je ji možné prodloužit.

Systém nouzového volání Mercedes-Benz

Pokud dojde k nejhoršímu, lze buď automaticky, nebo manuálně pomocí tlačítka SOS ve voze, uskutečnit tísňové volání. Tísňové call centrum poté ihned vyhodnotí, zdali je třeba pomoc na místě, a pokud ano, jaký typ pomoci je nezbytný. V případě nouze budou data, jako například údaje GPS o poloze, odeslány do evropského veřejného tísňového call centra, které pak zahájí všechny další kroky pro jednání se záchrannou službou.

– Upozornění: Systém tísňových volání společnosti Mercedes Benz je neustále a automaticky aktivní – pro vaši bezpečnost.

Standardní služby Mercedes „connect me“

Zvládnutí poruchy

K poruchám bude docházet skutečně zřídkakdy – když se to však již stane, společnost Mercedes-Benz zorganizuje rychlou a účinnou pomoc. Po výběru kontaktního telefonu MB v adresáři zkontaktujete non-stop asistenční službu Mercedes-Benz, která zajistí vše potřebné. Po odeslání údajů o vozidle může být poruchová služba optimálně připravena a vyslána na cestu k vám – kdykoliv ve dne nebo v noci.

Dálková diagnostika

Diagnostický software může zjistit, že je třeba vyměnit důležité bezpečnostní součástky. Tato data budou odeslána vašemu servisnímu partnerovi Mercedes-Benz, který pak může kontaktovat majitele vozu nebo odpovědnou osobu.

Odtah po nehodě

Zákaznické centrum Mercedes-Benz po nehodě obdrží nouzové volání, po němž co nejrychleji uvede do pohybu nezbytnou záchrannou a odtahovou službu.

Správa údržby

Integrovaná správa údržby vám pomáhá zachovat u vašeho vozu Mercedes optimální cykly údržby. Všechna důležitá data je možné odesílat vašemu autorizovanému servisnímu středisku Mercedes-Benz – jako podklad pro konkrétní individuální servisní nabídku.

Služby Remote Online

Lokátor zaparkovaného vozu

Neznámé město, křivolaké ulice – nebojte se, služba Remote Online vám v okruhu 1,5 kilometru ukáže aktuální polohu vašeho zaparkovaného vozu. Na vašem smartphonu.

Zařízení pro sledování vozu

Pomocí GPS lze rovněž sledovat aktuální polohu vozu v pohybu – například pokud jste ho půjčili. Tato funkce se zobrazuje ve voze a řidič ji může kdykoliv vypnout.

Dálkové zjištění stavu vozu

Relevantní informace o voze, například údaje o aktuálním počtu najetých kilometrů, hladině kapaliny pro ostřikovače čelního skla nebo stavu paliva v nádrži, lze kdykoli snadno vyvolat přes zákaznický portál.

Geofencing[1]

V běžné praxi se v současné době využívá v oblasti logistiky a nyní je rovněž zaváděn do segmentu osobních vozů Mercedes-Benz. Funkce geofencing vám umožňuje stanovit virtuální hranici. Pokud by se vozidlo dostalo do této ohraničené oblasti nebo mimo ni, může vám být na přání zaslána zpráva. Tato funkce se zobrazuje ve voze a řidič ji může kdykoliv vypnout.

Konfigurace aplikací Mercedes-Benz [1]

Pomocí internetové aplikace „Mercedes connect me“ mohou být pohodlně z domova nebo za jízdy přednastavovány aplikace Mercedes-Benz ve voze: například může být měněno jejich pořadí, nebo lze nastavovat kategorie aplikací pro zprávy.

Programování pomocného vytápění

Pomocí chytrého telefonu můžete naprogramovat, zapínat a vypínat pomocné vytápění – hřejivé teplo dostupné stiskem tlačítka.

Dálkové zamykaní a odemykání dveří [1]

Pomocí aplikace „Mercedes connect me“ lze jednoduše odemykat a zamykat vůz pohybem prstu. Například pokud jste zapomněli vůz zamknout, můžete tak snadno učinit později.

[1] Předpokládaná dostupnost od poloviny roku 2015.