Specialista/-tka náhradních dílů

Společnost CENTRUM Moravia Sever, spol. s r. o. jediný autorizovaný prodejce a opravce skupiny DaimlerAG přijme specialistu/-tku náhradních dílů.

Zajímáte se o automobily a logistiku? Pak jste možná právě Vy tou pravou osobou! Pro posílení logistického týmu našeho autosalonu v Ostravě hledáme skladníka s hlavním zaměřením na obchod s pneumatikami.

Vaše úkoly:

  • Odpovědnost za identifikaci, odběr a naskladňování pneumatik.
  • Řízení stavu zásob a zajištění efektivního, nákladově optimalizovaného zásobování pneumatikami.

Váš profil:

  • Máte technické vzdělání, ideálně se specializací na skladovou logistiku. Výhodou jsou již nějaké zkušenosti v automobilovém odvětví.
  • Pracujete svědomitě, strukturovaně, systematicky a se zaměřením na procesy.
  • Jste spolehlivý/á a schopný/á týmové práce.
  • Ovládáte MS Office a již jste pracovali se specifickými počítačovými systémy používanými v oblasti skladování.

Co vás čeká:

Čeká Vás pevné zaměstnání s rozmanitou oblastí činností. Můžete se těšit na zajímavé výzvy, atraktivní plat a individuální možnosti dalšího vzdělávání. Pokud tato nabídka pracovní pozice vzbudila Váš zájem, velmi rádi Vás poznáme.

Zájemce prosíme o zaslání písemné žádosti o přijetí do pracovního poměru se stručným životopisem. Nástup do pracovního poměru možný ihned.

Pavel Musil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
Rudná 3, 703 00 Ostrava

Odesláním žádosti a životopisu uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

1. Identifikace správce a kontaktní údaje. CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., IČ: 25377507, se sídlem Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 16612 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: 596 761 107, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Zpracovávané osobní údaje. Subjektem údajů jsou uchazeči o zaměstnání u Správce, se kterými Správce neuzavře pracovní poměr ani jiný smluvní vztah. V této souvislosti jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje (vedle případně dalších osobních údajů subjektem údajů sdělených či jinak získaných): Údaje uvedené v životopise uchazeče, popř. údaje získané při pracovním pohovoru, tedy typicky zejména: a) jméno a příjmení, b) rodné číslo, c) titul, d) rodné příjmení, e) zdravotní stav, f) adresa trvalého bydliště, g) telefonní číslo, h) údaj o řidičském oprávnění, i) údaje o předchozím zaměstnání, pracovní náplni atd., j) historie absolvovaných školení, k) podpis, l) jazykové znalosti, m) zájmy a preference.

3. Účely zpracování a právní titul pro zpracování, oprávněné zájmy. Osobní údaje budou manuálně a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

(i) osobní údaje označené v bodě 2. jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče o zaměstnání u Správce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 6 měsíců po přijetí příslušného pracovníka (tj. nikoliv uchazeče) na danou pracovní pozici po ukončení výběrového řízení. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce.

4. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným třetím osobám, zpracovatelům, ani příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

5. Práva subjektu údajů. Subjekt údajů má právo po správci údajů vyžadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Subjekt údajů má rovněž právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, využít své právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů, a to k dozorovému úřadu. U osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na právním základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (nařízení GDPR), má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas. Správce dále výslovně upozorňuje subjekt údajů na to, že subjekt údajů má právo vůči Správci vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založenému na základě oprávněného zájmu Správce.

Výše uvedené skutečnosti bere uchazeč na vědomí.